Jezdectví kolem Bratislavy

S koněm kolem Bratislavy? V okolí Bratislavy si můžete vychutnat také výuku jízdy na koni. Ale to není možné v Bratislavě.

  Jezdecké nabídky v Bratislavě a okolí

  Město Bratislava se nachází na Dunaji. Po lesních regionech se lesní oblasti zastaví kolem Bratislavského hradu a pak se krátce později vrátí na místo, kde se na jih Dunaje v Bratislavě. V okolí Bratislavy se samozřejmě vyvinuly některé jezdecké školy a stáje. Koně jsou také součástí Slovenska a jezdit na Slovensku má dlouhou tradici.

  Jezdecké kluby u Bratislavy

  Východním i západním od Bratislavy jsou jezdecké kluby a jezdecké školy. Ty jsou často využívány obyvatelstvem v Bratislavě, ale mnozí z nich mají dostatek znalostí cizích jazyků, aby nabídli turistům odpovídající nabídku.

  Link: Jezdecké kluby a farmy v okolí Bratislavy (anglicky)

  Dovolená v Bratislavě