Dům Hundertwasser 30 let

Od počátku městské bytové výstavby je umělecká díla nedílnou součástí plánování bytů. Navštivte dům Hundertwasser ve městě.

  Hundertwasser Dům Vídeň

  Hundertwasserův dům ve Vídni je zvláštní atrakcí. Nejen pro turisty je dům velmi zajímavý. Byla to jedna z budov, která změnila způsob, jakým bylo plánováno bydlení ve městě Vídeň. Protože umělec Friedensreich Hundertwasser mohl přesvědčit město o novém způsobu výstavby bydlení. O 20 let později, kdy bylo v roce 2005 oslavováno 20. výročí, byl citován šéf městského poradenství v oblasti bydlení Werner Faymann:

  »Od začátku obecních staveb, staveb bytů ve Vídni, umění se stalo jednou stabilní složkou v rámci planifikování výstavby obytných domů. Členěné fasády, sochařství, malby zdí nebo reliéfy, charakterizují město. Tímto projektem výstavby obytných domů, město udělalo další krok kupředu a dovolilo malíři Friedensreichovi Hundertwasserovi aby planifikoval a taktéž aby konfiguroval – společně s architekty- jeden obytný dům podle své vlastní představy.« 
  Dům Hundertwasser ve Vídni, v třetím sektoru, vyhlásil poradce bytové výstavby Werner Faymann u příležitosti 20. výročí existence této budovy.

  Prostřednictvím této stavby Friedensreich Hundertwasser mohl uvést do skutečnosti několik svých principů. Jako například "právo na okno". Podle toho, jeden obyvatel má právo "vyklonit se z okna a proměnit na fasádě zvenku všechno dle svého přání, až jak daleko mu to umožní jeho ruka". Pro to, aby z ulice bylo vidět zdaleka: tady bydlí jeden člověk".

  19 teras o 1000 čtverečních metrů

  Toho času – v roce -1985 - těch 16 podkrovních soukromých teras spolu s dalšími třemi společného užívání, s celkovou plochou 1.000 m, představovali něco zcela zvláštního v oboru výstavby městských obytných domů. Dům Hundertwasser se hned ze začátku – od svého otevření v září roku 1985 – stal jakoby magnetem pro návštěvníky. Více než milion návštěvníků z celého světa, si naplánuje návštěvu Domu Hundertwasser ve Vídni jako obligátní objekt své vídeňské prohlídky. Ale nejhlavnější pro mne, jako pro městského poradce, je že všichni obyvatelů z těch 50 bytů tohoto domu mají pocit zadostiučinění nejen z obývaného bytů a ze života, který tady vedou. Těch 500 žádostí pro jeden z bytů Domů Hundertwasser ve Vídni, potvrzuje i v pokračováni velký zájem o tyto byty. 7. září v roce 1985 v Dome Hundertwasser byl den otevřených dveří. 70.000 návštěvníků mělo tenkrát příležitost obdivovat s udivením tuto rozmarnou výstavbu bytů.

  S počtem milion návštěvníků, Dům Hundertwasser se dostal na čtvrté místo těch nejoblíbenějších navštěvovaných objektů ve Vídni. Dům se moc nezměnil po dobu 20. let. Díky velkému úspěchu tohoto projektu, v okolí se zjevili tzv. "Village", Dům Umění ve Vídni, a několika lokálů. U příležitosti jubilea, místní obyvatelé-nájemníci, pořádali dokonce i malou vlastní expozici. Navíc byl realizován systém provozu pro turistické autokary s místy na parkování a byl vydán zákaz provozu autobusů bočnými ulicemi.

  Friedensreich Hundertwasser se narodil ve Vídni 15.prosince roku 1928 jako Fritz Stowasser. Umělecký pseudonym ("Sto" představujíc v několika slovanských jazycích,"hundert" /sto) si" půjčil " v roku 1949. V roku 1929 zemřel mu otec, který byl technickým funkcionářem. V roku 1943, 69 členů židovského původu z maminčiny strany byli deportování a zemřeli v koncentračních táborech. V roku 1936, Hundertwasser navštěvoval školu Montessori ve Vídni. Maturoval v roce 1948, pak další tři měsíce byl na Umělecké akademii ve Vídni u profesora Robina Christiana Andersena. Byl hluboce a dlouhodobě dojatý výstavou Waltra Kampmanna la Albertina, jako i dalšími expozici Schiele-ho. V období mezi 1949 a 1951, Hundertwasser podnikne dlouhé studijní pobyty v Paříži, Marrakeschi, Tangeru, Tunisi, Itálii a Španělsku. V období mezi 1983 a 1985, v třetím sektoru Vídně zjeví se proslulý "Dům Hundertwasser", který až dodneška zůstal jedním z nejoblíbenějších turistických objektivů Vídně.

  Obrázek: Thomas Ledl Vlastní práce, CC-BY-SA 4.0, Link

  Kultura ve Vídni