Verejná doprava vo Viedni

Verejná doprava vo Viedni je zodpovednosťou »Wiener Linien«. »Wiener Linien« (doslova Viedenská linka) je dopravná spoločnosť mesta. Ponúkajú dobrú sieť metro, električiek a autobusov a tiež spolupracujú s taxíkmi na jazde taxíkom z terminálových staníc. Wiener Linien zabezpečuje bezpečnosť a čistotu vo vozidlách a na zastávkach. Existuje niekoľko spôsobov, ako si zakúpiť lístok vo Viedni.

Diaľnice, čerpacie stanice a oddychové oblasti